Geopend van: 8.30-14.00 Ma-Vr

Oudervereniging

Op de Agnietenschool hebben we een oudervereniging waar alle ouders automatisch lid van zijn. Het bestuur van de oudervereniging vergadert meerdere malen per jaar. In vergelijking met de beleidsmatige taak van de medezeggenschapsraad heeft de oudervereniging een meer uitvoerende taak. In samenwerking met het onderwijsteam en ouders worden tal van evenementen door de oudervereniging georganiseerd (zie onder). Hierbij moet u vooral denken aan de verzorging van traktaties tijdens feestelijke activiteiten op school. Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de relatie tussen de school en de ouders. De werkzaamheden van de oudervereniging dragen bij aan het optimaal functioneren van de school. ´De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de school en de ouders te verbeteren en de school te ondersteunen, immaterieel en materieel, bij het uitvoeren van zowel onderwijskundige als niet-onderwijskundige activiteiten.´

Tot de taken behoren o.a.:

Contact onderhouden met de MR over zaken die ouders in het bijzonder aangaan.

Het organiseren van en helpen bij activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma of die buiten het lesprogramma vallen. Dit steeds in overleg met en onder verantwoording van de schoolleiding. Bijvoorbeeld de organisatie van: De eerste dag schoolmaaltijd, dag van leerkracht, sinterklaasfeest, kerstfeest, nieuwjaarsfeest, carnavalsfeest, opa- en omadag, paasfeest, koningsspelen, meester- en juffendag, afscheidsmusical en eindfeest.

Nadenken over en meewerken aan zaken die het leer- en leefklimaat verbeteren.

Voor ieder nieuw schooljaar worden de verschillende taken onder de bestuursleden verdeeld onder de bestuursleden. Er wordt dan samengewerkt met één of meerdere teamleden bij de voorbereiding en de uitvoering van een activiteit. De leden van de oudervereniging betrekken bij de activiteiten ook andere (hulp)ouders. Deze hulp ouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar opgeven om te helpen bij bepaalde activiteiten.

De oudervereniging bestaat uit;

Jetty Kroon (voorzitter)
Maarten Evers (penningmeester)
Agnes van de Streek
Fieke Bijen
Wieke van de Weg
Cathy Peek
Marina Nijhof